Дундговь, Өмнөговь аймгийн эмч мэргэжилтэнүүд түргэний машинаа хүлээн авлаа :

Дундговь, Өмнөговь аймгийн эмч мэргэжилтэнүүд түргэний машинаа хүлээн авлаа


Сэтгэгдэл