40-65 насны иргэдийг В, С вирусын шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хамруулж байна :

40-65 насны иргэдийг В, С вирусын шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хамруулж байна