БАЯР НААДМЫН ӨДРҮҮДЭД АЛИВАА ЭРСДЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХИЙГ ЭМЯ-НААС ЗӨВЛӨЖ БАЙНА :

БАЯР НААДМЫН ӨДРҮҮДЭД АЛИВАА ЭРСДЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХИЙГ ЭМЯ-НААС ЗӨВЛӨЖ БАЙНА