Тарваган тахал өвчнөөс сэргийлье :

Тарваган тахал өвчнөөс сэргийлье